czech-us.cz Studujte, Bavte se, Pracujte, Cestujte, Žijte

Ceník

Ceník programu Czech-Us Plavčík

Účastnický poplatek CZECH-US

Výše poplatku se odvíjí od data úhrady účastnického poplatku. Při brzké registraci je možné ušetřit více než 3000 Kč.

Poplatek zahrnuje

 • registraci do programu Work and Travel USA,
 • asistenci při vyřízení formuláře DS-2019,
 • bankovní poplatky při převodech do USA
 • zajištění platného formuláře Job Offer,
 • odeslání programové přihlášky do USA,
 • předodletovou orientaci,
 • asistenci při vyřízení víz na US ambasádě,
 • asistenční službu během pobytu v USA.
Registrace do programu Výše poplatku
do 31. 10. 2013 2.500 Kč
do 30. 11. 2013 3.000 Kč
do 31. 12. 2013 3.500 Kč
do 31. 01. 2014 4.000 Kč
do 29. 02. 2014 4.500 Kč
do 31. 03. 2014 5.000 Kč
do 30. 04. 2014 5.500 Kč
po 30. 04. 2014 6.000 Kč*

*Možnost registrace po tomto datu není zaručena.


Poplatek vízovému partnerovi

Poplatek vízovému partnerovi za poskytnutí podkladů pro žádost o víza.

Poplatek zahrnuje

 • vyřízení formuláře DS-2019 vízovým partnerem,
 • zdravotní a úrazové POJIŠTĚNÍ po dobu platnosti DS-2019
 • virtuální orientace před odletem do USA,
 • nonstop asistenční službu vízového partnera po dobu pobytu.
CCI Greenheart -- Registrace Výše poplatku
do 30.4.2014 399 USD
po 30.4.2014 399 USD*

*Možnost registrace po tomto datu není zaručena.

GeoVision (zaměstnavatel APS) -- Registrace Výše poplatku
do 1.3.2014 475 USD
po 1.3.2014 475 USD*

*Možnost registrace po tomto datu není zaručena.


SEVIS fee

Student and Exchange Visitor Information System (= SEVIS) je databáze umožňující americké straně získávat přesné informace o zahraničních občanech v USA.
Výše poplatku: 35 USD

Poplatek ambasádě

Poplatek americké ambasádě za poskytnutí víz.
Výše poplatku: 160 USD

Kurz plavčíka, pool operatora, CPR opáčko

Pro vykonávání práce plavčíka v USA je nezbytný platný Lifeguarding, First Aid a CPR/AED certifikát. Tento certifikát je platný 2 roky. Zaměstnavatelé ovšem vyžadují každoroční přeškolení CPR/AED technik. Certifikát musí být platný po celou dobu vykonávání práce plavčíka.

Někteří zaměstnavatelé vyžadují plavčíky se znalostí bazénové chemie. Zdarma nabízíme našim účastníkům, kteří budou pracovat u těchto zaměstnavatelů, kurz pool operator. Licenci získáte po příletu do USA často po absolvování testu -- podmínky se liší podle lokality a požadavků konkrétního zaměstnavatele.

Prvoúčastníci Czech-us a druhoúčastníci od jiné školící agentury

Registrace Výše poplatku
do 31.10.2013 8000 Kč
od 1.11.2013 do 31.1.2014 8500 Kč
od 1.2.2014 do 15.5.2014 9000 Kč

Druhoúčastníci Czech-us s platným CPR certifikátem minimálně do 2.září 2014

Registrace Výše poplatku
do 31.1.2014 2500 Kč
od 1.2.2014 do 15.5.2014 3500 Kč

Druhoúčastníci Czech-us s prošlým certifikátem

Registrace Výše poplatku
do 31.12.2013 7500 Kč
od 1.1.2014 do 15.5.2014 8000 Kč

Zdravotní a úrazové pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro účast v programu Work and Travel USA a pro tuto letní sezonu je již zahrnuto v poplatku vízovému partnerovi.
Informace o pojištění včetně kartičky pojištěnce naleznete ve vaší CCI aplikaci.

Více o pojištění zahrnutém v poplatku vízovému partnerovi CCI a podrobný popis pojistých podmínek.


Letenka

Rezervace letenky


Informace ohledně doporučeného pořadí placení poplatků naleznete v záložce Krok za krokem.

Pojištění stornovacích poplatků

Zdravotní obtíže Vám mohou velmi znepříjemnit chystaný pobyt v zahraničí. Z tohoto důvodu je velmi užitečné uzavřít pojištění pro případ storna z důvodu zdravotních problémů. Pojištění lze uzavřít na jakoukoliv fakturu, kterou Vám vystavíme, a to včetně účastnického poplatku, poplatku vízovému partnerovi či letenky.

 • Cena pojištění je 2,5 % z ceny služby.
 • Limit pojistného plnění není stanoven (je možné si pojistit fakturu za 2000 Kč i jazykový kurz za 100.000 Kč).
 • Vaše spoluúčast v případě pojistné události je 20 % z ceny služby.

Pojištění je uzavíráno ve spolupráci s pojišťovnou Allianz a řídí se těmito všeobecnými pojistnými podmínkami. V případě zájmu o pojištění storna kontaktujte svého koordinátora.

Komentáře

Kontakty
miniatura
Plavčík v USA
Lenka Janotová:
776 522 726
miniatura
Plavčík v USA
Lucie Straková:
773 960 964
Reference

Zlepšení angličtiny byl pro mě velký přínos

imageDo USA jsem jela proto, abych zmizela na prázdniny z ČR a zároveň poznala zase něco nového. Z mých zahraničních zkušeností byl výběr do USA nejlepší tah, co jsem mohla udělat. Celé prázdniny se super lidičkama -- party, pláž a pohoda. V neposlední řadě také zlepšení angličtiny byl pro mě velký přínos. Gábina

Dostávejte aktuální informace o našich programechCzech-us Facebook

protaxrefund holiday cars global lifeguards global lifeguards internex lac jakresuscitovat

© 2003-2014, Czech-us, v.o.s., Czech-us Work and Travel, s. r. o., Czech-us Studium v zahraničí, s.r.o., Czech-us Práce v zahraničí, s.r.o., info@czech-us.cz